Memberen

Wee kann Member ginn?

All d’Elteren an d’Erzéiungsberechtegt deenen hiert Kand / hir Kanner an der Gemeng Stadbriedemes an d’Schoul geet / ginn.

 

Gëff och Member andeems du:

  • Entweder eng Memberskaart keefs bei eiser Caissière (Sandie MULLER-NEPPER) oder op iergend enger vun eisen Aktivitéiten
  • Oder nach méi einfach, andeems du de minimum Betrag vun 7,5 € op eis Kontos Nummer LU78 0019 8700 4828 4000 bei der BCEE iwwerweis

 

D’EVGS besteet aus:

Aktiv Memberen (Comitée)
Passiv Memberen (Memberskaart)
  • Ënnerstëtzen eis Arbescht duerch hir Hëllef am Comitée an/oder bei den organiséierten Aktivitéiten
  • Ënnerstëtzen d’EV finanziell mat enger Memberskaart
  • Erklären mat hirem finanzielle Bäitrag duerch eng Memberskaart dass si d’Aufgaben an d’Aktivitéiten vun der EV mat vill positive Gedanken ënnerstëtzen

 

 

 

Schafft wirtschaftlech awer nët Gewënn orientéiert (asbl)

Ass politesch a konfessionell neutral

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *