Wee si mir?

Motivéiert Elteren déi e bësse vun hirer Fräizäit opfere fir zesummen u Projeten ze schaffen déi all de Kanner an der ganzer Schoul ze gutt kommen! 100% vun eise Suen a Projeten déi de Kanner an eiser Schoul ze gutt kommen. Mir treffen eis +/- 10 mol pro Joer fir Comitéée Versammlu

Ziel an Zweck

ST_5426 . 2 September 2017

Den Elteren aus der Gemeng eng Plattform ginn an si an der Schoul a bei der Gemeng representéieren Den Dialog tëschent den Elteren, dem Léierperso

Read More

Den Comité

ST_5426 . 2 September 2017

2017/2018 D’Elterenvereenegung Greiweldeng-Stadbriedemes (EVGS) gëtt duerch all seng Membere vertrueden. De Comité gëtt während der jäerlecher Generalversammlung

Read More

Memberen

ST_5426 . 2 September 2017

Wee kann Member ginn? All d’Elteren an d’Erzéiungsberechtegt deenen hiert Kand / hir Kanner an der Gemeng Stadbriedemes an d’Schoul geet / gin

Read More

Aufgaben

ST_5426 . 2 September 2017

D’EVGS organiséiert wichteg Projeen fir d’Kanner Kuck & Klick (all 2 Joer) Sécherheet um Schoulwee oder Busbegleedung In

Read More

Gidd Member

Ënnerstëtzt d'Aktivitéiten/Projeten déi mir fir d’Kanner organiséieren.

Members Kaart